formaten-daisy_Veer_Trans800x300-Veer

IT'S ALL IN THE FAMILY

Zelfvertrouwen

In jouw Kracht staan

Eigenwaarde

Jezelf op Waarde schatten

Zelfliefde

Houden van Jezelf

IT'S ALL IN THE FAMILY

Tijdens deze healing day gaan we de binding die je hebt met je ouders opschonen. Het gaat hierbij om de innerlijke keuze die je maakt en dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Je laat los wat niet van jou is en neemt aan wat wel van jou is.

 

Soms lijkt het of je te veel verbonden bent met je ouders. Je kan de ander niet loslaten. Je blijft boos, teleurgesteld, verwijtend, afhankelijk of bijvoorbeeld overbezorgd naar je ouders toe. Dan is er sprake van een binding in plaats van verbinding. 

 

Bij een binding kan je je voorstellen dat een onzichtbaar, kort, niet rekbaar touw tussen twee mensen is gespannen. Steeds als jij een stap wilt zetten, zeul je de last en het gewicht van de ander mee. Wanneer die ander een beweging maakt, moet jij moeite doen om niet meegetrokken te worden en je evenwicht bewaren. Dit is geen prettige manier van leven. Binding is energie vanuit ongezonde loyaliteit en van lage trilling.

 

Een verbinding tussen twee mensen omvat ook een niet zichtbaar touw, maar dan betreft het een lang en flexibel touw. Steeds als een van de twee een beweging maakt, viert het touw mee en geeft het de ruimte die nodig is. Ondertussen voel je je wel verbonden met elkaar, waardoor je kracht en energie van de ander kan en wil aannemen. In een verbinding stroomt het geven en ontvangen op een vloeiende manier. Verbinding is energie vanuit liefde en van hoge trilling. 

 

We gaan in deze workshop de banden, tussen jou en je ouders, van lage trilling opschonen. Zodat er meer ruimte komt voor liefde.

Liefde is er altijd!

Dit betekent niet dat iemand ergens de ‘schuld’ van krijgt. Het betekent dat je vanuit een ander perspectief, vanuit een anders standpunt gaat kijken en voelen.

 

Je creëert ruimte voor de doorstroom van liefde

Je ruimt oud zeer, verdriet en pijn op

Je kiest voor jezelf vanuit de liefde voor jezelf

Je schoont energie van lage trilling op

 

Vanuit lichtheid, liefde en plezier begeleiden wij jou in het opschonen van deze energetische banden. Schrijf je nu in en verander van binnenuit jouw eigen perspectief ten opzichte van je ouders. Zodat de liefde meer ruimte krijgt om te stromen. Het maakt hierbij niet uit of je ouders nog in leven zijn of niet.

 

It's all in the family

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: Nieuwe datum volgt

Locatie: Studio Kokos in Beverwijk

Tijd: van 10.00u – 17.00u 

Prijs: 139 euro inclusief lunch, snacks, thee en water

aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier of mail naar info@daisyvanrixel.nl

Aanmeldformulier Workshop

Waarom zou je deelnemen?
Het zou zo kunnen zijn dat je erg emotioneel reageert in bepaalde situaties met je vader of moeder. Of dat je je compleet afsluit of terugtrekt vanuit zelfbescherming. Als dit gebeurt ga je uit verbinding met de ander. Ook zou het kunnen zijn dat je zoekt naar bevestiging en erkenning van je ouders. Hierdoor kunnen boosheid, teleurstelling, verdriet, irritatie, frustratie of ongeduld de boventoon voeren.
 
Wat je het liefst wil is?
Het liefst wil je kunnen omgaan met eigen emoties en loslaten wat niet van jou is. Je wilt liefdevoller zijn en reageren, naar jezelf en je ouders. Met compassie kunnen kijken naar de situatie. Zodat je vanuit openheid in verbinding kunt blijven met de ander.
 
Wat het je oplevert?
Je zal gaan merken dat je je rustiger voelt van binnen. Vrij van opgekropte en onderdrukte emoties. Je meer zelfvertrouwen hebt in het contact met anderen.
Je krijgt inzicht in wat er in jouw systeem gebeurt in bepaalde situaties. Schat jezelf meer op waarde en geeft liefdevol je grenzen aan. 
 

Samen met Linda ga ik in gesprek over haar ervaring voor, tijdens en na de Workshop ‘Banden opschonen met je ouders’. 


Wie weet herken je dingen die zij benoemt bij jezelf. En geeft je dit een idee van wat je kan verwachten en waarom je deel zou nemen. 


Vanuit liefde voor jou opgenomen door Linda en Daisy. 

Oscar Duteweert

Over Oscar Duteweert

Hoe zou het zijn dat je mag ervaren om aanwezig te zijn met jouw volwassen energie, in verbinding met jezelf en met anderen. Jouw creërend, manifesterend en genezend vermogen verder mogen ontwikkelen. In verbinding te komen met jouw innerlijke vuur en met plezier, kracht en voldoening in het leven te staan.

Vanuit belichaamde ervaring is Oscar de aangewezen persoon om hier mannen en vrouwen in te begeleiden. Na een Burn-out periode is zijn persoonlijke ontwikkelingsreis begonnen. Waarin hij vanuit eigenaarschap aanwezig is bij wat er zich aandient in het leven.

Oscar is opgeleid als NLP Coach en Touch of Matrix therapeut. En heeft Mystery School en de Energy LED training gevolgd bij de Bridgeman Academie. Hij faciliteert mannencirkels 1 op 1 sessies en workshops. 

 

www.oscarduteweert.nl

Over Daisy

De missie van Daisy is om mensen te ondersteunen in het houden van zichzelf, wat niet vanzelfsprekend is in de wereld waarin we leven.

Door haar belichaamde ervaring weet ze hoe het is om van zelfafwijzing naar diepe zelfliefde en zelfacceptatie te transformeren. Daisy heeft verschillende trainingen en opleidingen gevolgd bij de Bridgeman Academie waaronder Transformatief coachen, Mystery School en Into me I See. En heeft ze de jaartraining Regressie- en Reïncarnatietherapie van Maarten Oversier afgerond. In haar praktijk faciliteert Daisy 1-op-1 transformatiesessies en het zogenaamde lichter leven-programma. In groepsverband organiseert zij workshops waarin wordt gewerkt aan het meer houden van jezelf.

Daisy van Rixel

Dit is onder andere onze motivatie om deze dag te organiseren!

𝖧𝖾𝗍 𝗉𝖺𝗍𝗋𝗈𝗈𝗇 𝖽𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝖺𝖿𝗐𝗂𝗃𝗌𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗌, 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗅𝗅𝖾𝖾𝗋 𝗃𝖾 𝗈𝗇𝖻𝖾𝗐𝗎𝗌𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗃𝖾𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗏𝖺𝗇𝗎𝗂𝗍 𝗈𝗇𝖻𝖾𝗐𝗎𝗌𝗍𝖾 𝗅𝗈𝗒𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍. 𝖩𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗅𝗍 𝗃𝖾 𝗅𝖾𝖾𝗀 𝗏𝖺𝗇𝖻𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇, 𝗁𝖾𝖻𝗍 𝗆𝗈𝖾𝗂𝗍𝖾 𝗆𝖾𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇, 𝗃𝖾 𝗏𝗈𝖾𝗅𝗍 𝗃𝖾 𝗓𝖾𝗅𝖽𝖾𝗇 𝗍𝖾𝗏𝗋𝖾𝖽𝖾𝗇. 𝖩𝗎𝗂𝗌𝗍 𝖽𝖺𝗍𝗀𝖾𝗇𝖾 𝗐𝖺𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗎𝗄 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗍 𝗀𝖺 𝗃𝖾 𝗈𝗉 𝖾𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗇𝖺𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇. 𝖩𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗉𝖺𝗌 𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌 𝗀𝖺𝖺𝗇 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖺𝗅𝗌 𝗓𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗅𝖾𝗆𝖺𝖺𝗅 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗇 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗐𝗂𝖾 𝗓𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇. 


𝖩𝖾 𝗆𝖺𝗀 𝗇𝗂𝖾𝗍𝗌 𝖾𝗂𝗌𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 “𝖽𝖾 𝖻𝖺𝗄𝗄𝖾𝗇 𝖻𝗈𝗏𝖾𝗇 𝗃𝖾”, 𝗆𝖺𝖺𝗋 𝗎𝗂𝗍𝗌𝗅𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇𝖽 𝖺𝖺𝗇𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇. 𝖭𝗂𝖾𝗍𝗌 𝗆𝖾𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝗇𝗂𝖾𝗍𝗌 𝗆𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋. 𝖴𝗂𝗍𝖾𝗋𝖺𝖺𝗋𝖽 𝗄𝗎𝗇 𝗃𝖾 𝗄𝗂𝗃𝗄𝖾𝗇 𝗁𝗈𝖾 𝗃𝖾 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖾𝗅𝗄𝖺𝖺𝗋 𝗄𝗋𝗂𝗃𝗀𝗍 𝖽𝖺𝗍 𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗍𝖾𝗋 𝖺𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝖻𝖾𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗏𝗈𝗅𝖽𝖺𝖺𝗇. 𝖡𝗂𝗃𝗏𝗈𝗈𝗋𝖻𝖾𝖾𝗅𝖽 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗍𝖾 𝖽𝗈𝖾𝗇, 𝖿𝖾𝖾𝖽𝖻𝖺𝖼𝗄 𝗍𝖾 𝗀𝖾𝗏𝖾𝗇, 𝗃𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗐𝖺𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗎𝗂𝗍 𝗍𝖾 𝗌𝗉𝗋𝖾𝗄𝖾𝗇, 𝗍𝖾 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾𝗅𝖾𝗇, 𝗐𝖾𝗅𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍 𝗈𝗆 𝗁𝗎𝗅𝗉 𝗏𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇.
 


𝖠𝖿𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋𝖿𝗂𝗀𝗎𝗎𝗋

𝖮𝗇𝗓𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗆𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗀𝗂𝗇𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗀𝖾𝖻𝗈𝗈𝗋𝗍𝖾. 𝖧𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗏𝗅𝗈𝖾𝗂𝗍 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗃𝗈𝗎. 𝖹𝗂𝗃 𝗂𝗌 𝖽𝖾𝗀𝖾𝗇𝖾 𝖽𝗂𝖾 𝗃𝗈𝗎 𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽 𝗁𝖾𝖾𝖿𝗍 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗍. 𝖹𝗂𝗃 𝗂𝗌 𝗃𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗋𝖾𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗇𝗀𝗋𝗂𝗃𝗄𝗌𝗍𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾. 𝖠𝖿𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝖺𝖿𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗐, 𝖾𝗇 𝗆𝗂𝗌𝗌𝖼𝗁𝗂𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗍𝖻𝗋𝖾𝗄𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗂𝗇 𝗃𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖾𝗇 𝗓𝖺𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾𝗌. 𝖶𝖺𝗇𝗇𝖾𝖾𝗋 𝗐𝖾 𝗂𝖾𝗍𝗌 𝗎𝗂𝗍𝗌𝗅𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝖽𝗎𝗂𝗄𝖾𝗇 𝖾𝗋 𝗉𝖺𝗍𝗋𝗈𝗇𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖾𝗇 𝗈𝗆 𝗈𝗇𝗌 𝗁𝖾𝖾𝗇 𝗈𝗉. 

𝖧𝗈𝖾 𝗃𝖾 𝗈𝗆𝗀𝖺𝖺𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝗓𝖾𝗍 𝗏𝖺𝖺𝗄 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝗈𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝗁𝗈𝖾 𝗃𝖾 𝖻𝖾𝗇𝗍 𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗃𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗇𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝗆𝖾𝗇𝗌𝖾𝗇 𝗈𝗆 𝗃𝖾 𝗁𝖾𝖾𝗇. 𝖶𝖺𝗇𝗇𝖾𝖾𝗋 𝗃𝖾 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝗈𝖾𝖽𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗁𝗈𝗎𝖽𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖾𝖻𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝖻𝖾𝗇 𝗃𝖾 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗂𝗀𝖽 𝗈𝗆 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾, 𝗀𝖾𝗓𝗈𝗇𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗋𝗆𝖾𝗇. 𝖶𝗂𝗃𝗌 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖺𝖿 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗌𝗒𝗌𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗅𝖾𝗇 𝗁𝗂𝖾𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗈𝗆. 𝖤𝗋 𝗂𝗌 𝖺𝗅𝗍𝗂𝗃𝖽 𝗐𝖾𝗅 𝗂𝖾𝗍𝗌 𝗐𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝗏𝖺𝗇 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇, 𝖾𝗇 𝖺𝗅𝗌 𝖽𝖺𝗍 𝖻𝗅𝗂𝗃𝖿𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗓𝖾𝗅𝖿, 𝖽𝖾 𝗄𝗅𝖾𝗎𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗈𝗀𝖾𝗇, 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗁𝖺𝖺𝗋, 𝗇𝖾𝖾𝗆 𝖽𝖺𝗍 𝖽𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾 𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗋𝖾𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇𝗄𝖻𝖺𝖺𝗋𝗁𝖾𝗂𝖽. 𝖶𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝖺𝖺𝗇𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇 𝗄𝗎𝗇 𝗃𝖾 𝗂𝗇 𝗀𝗈𝗎𝖽 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇. 𝖧𝖺𝖺𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗉𝗅𝖾𝗄 𝗀𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗃𝖾 𝗁𝖺𝗋𝗍 𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗃𝖾 𝖻𝖾𝗐𝗎𝗌𝗍𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖻𝖾𝗍𝖾𝗄𝖾𝗇𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖽𝖺𝗍 𝗃𝖾 ‘𝗏𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇’ 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗍𝖾 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇. 

 

𝖠𝖿𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋𝖿𝗂𝗀𝗎𝗎𝗋

𝖯𝖺𝗉𝖺 𝗂𝗇𝗍𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝖾𝖾𝗋𝗍 𝗃𝖾 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽 𝖾𝗇 𝗅𝖺𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝗓𝗂𝖾𝗇 𝗐𝖺𝗍 𝗆𝗈𝗀𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗂𝗌. 𝖩𝗈𝗎𝗐 𝗁𝖾𝗅𝖾 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇 𝗂𝗌 𝖻𝖾𝗀𝗈𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗃𝖾 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋. 𝖭𝖾𝗍 𝖺𝗅𝗌 𝗃𝖾 𝗆𝗈𝖾𝖽𝖾𝗋 𝗂𝗌 𝗁𝗂𝗃 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗋 𝗏𝖺𝗇 𝗍𝖺𝗅𝗅𝗈𝗓𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗐𝗂𝖾 𝗃𝖾 𝖻𝖾𝗇𝗍, 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝖻𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝗐𝗈𝗋𝖽𝖾𝗇. 𝖶𝖺𝗇𝗇𝖾𝖾𝗋 𝗃𝖾 𝗁𝖾𝗆 𝖺𝖿𝗐𝗂𝗃𝗌𝗍 𝗈𝗇𝗍𝗓𝖾𝗀 𝗃𝖾 𝗃𝖾𝗓𝖾𝗅𝖿 𝗍𝗈𝖾𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗍𝗈𝗍 𝖽𝖾 𝖺𝖺𝗇𝗐𝗂𝗃𝗓𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗃𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗌𝗍𝗎𝗋𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗋𝗂𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖽𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗍 𝗅𝖾𝗂𝖽𝖾𝗇. 𝖵𝗋𝖺𝖺𝗀 𝗃𝖾 𝖺𝖿 𝗁𝗈𝖾𝗏𝖾𝖾𝗅 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝗂𝗍 𝗌𝗈𝗈𝗋𝗍 𝗓𝗂𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗃𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗆𝖾𝗍 𝗆𝖺𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇. 𝖣𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗈𝗉 𝗐𝗂𝗃 𝗈𝗉 𝗆𝖺𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽 𝗈𝗆 𝗈𝗇𝗌 𝗁𝖾𝖾𝗇 𝗋𝖾𝖺𝗀𝖾𝗋𝖾𝗇, 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖺𝗅 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝖿𝗌𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇, 𝖻𝖾𝗀𝗂𝗇𝗍 𝖻𝗂𝗃 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋𝗌. 𝖶𝖺𝗇𝗇𝖾𝖾𝗋 𝗃𝖾 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋 𝖾𝖾𝗇 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾, 𝗀𝖾𝗓𝗈𝗇𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗈𝗇 𝗂𝗌 𝗂𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇, 𝗁𝖾𝖻𝖻𝖾𝗇 𝖽𝗈𝖼𝗁𝗍𝖾𝗋𝗌 𝖾𝖾𝗇 𝗀𝖾𝗅𝗎𝗄𝗄𝗂𝗀𝖾 𝗈𝗆𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗆𝖾𝗍 𝗆𝖺𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝗓𝗈𝗈𝗇𝗌 𝗁𝗎𝗇 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋𝗌 𝗏𝖺𝖺𝗄 𝗇𝖺. 𝖧𝗈𝖾 𝗐𝖾 𝗏𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝗈𝗇𝗌 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 – 𝗏𝗈𝗈𝗋𝖺𝗅 𝖻𝖾𝗋𝗈𝖾𝗉𝗌𝗆𝖺𝗍𝗂𝗀- 𝗂𝗌 𝗏𝖺𝖺𝗄 𝗀𝖾𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾𝖾𝗋𝖽 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝖾 𝗆𝖾𝗍 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗏𝖺𝖽𝖾𝗋𝗌 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖾𝗋 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗈𝗉 𝗓𝗂𝗃 𝗁𝗎𝗇 𝗉𝗅𝖾𝗄 𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽 𝗂𝗇𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇.


De ervaring van anderen...

De healingday heb ik als zeer bijzonder ervaren, om met de energie van vader en moeder te werken. Het was intens om dit op zo’n mooie plek mee te maken. Daisy en Oscar zorgen ervoor dat je je veilig en geborgen voelt, en dat je zo het dichtst bij jouw eigen gevoelens kunt komen. En deze ook kunt uiten met andere gelijkgestemde mensen. 

 

Wendy

Ik heb de healingday gevolgd, wat een bijzondere dag! De sfeer die Daisy en Oscar creëren is ontzettend fijn. Ik voelde me snel op mijn gemak, waardoor ik me helemaal kon openstellen en overgeven aan wat komen ging. De sessies waren in 1 woord magisch. Ik heb me op een hele intense en diepe manier verbonden gevoeld met mijn ouders en voorouders. En los kunnen laten wat niet van mij is.  Verrijkend en bevrijdend tegelijk!

 

Ellen

Deze dag voelde bevrijdend en verbindend, zowel met de groep als met mezelf. De begeleiding is een mooie combinatie van het mannelijke en het vrouwelijke. Na de healingday ervaar ik rust in mezelf en rust in de verbinding met mijn ouders. 

Kirsten
Ik heb de workshop “banden opschonen met je ouders” als zeer positief ervaren. De begeleiding tijdens het loslaten van oud zeer, verdriet en pijn is erg fijn, er wordt goed op je gelet en er hangt een veilige sfeer! Persoonlijk heb ik tijdens de workshop mijn boosheid en teleurstelling(en) los kunnen laten en ruimte gemaakt voor een positievere verbinding met mijn ouders, met succes! Je neemt tijdens de workshop ook je eigen plek in, in jouw familiesysteem! Ik raad de workshop zeker aan, of er nog bepaalde spanningen zijn, onuitgesproken dingen of niet, je ruimt alles op wat niet langer dient!

Sophia – 24 jaar

Vanaf het eerste moment dat ik bij de locatie aanwezig was, voelde ik me al veilig en op mijn gemak. Daisy ontving mij met een warm, open hart. Nadat iedereen aanwezig was werd duidelijk verteld wat er die dag ging plaatsvinden. Het is eigenlijk niet met woorden te beschrijven wat er allemaal gebeurde op gevoelsniveau, het was magisch. Mijn ouders waren ‘voorbij’ gekomen in mijn visualisaties en het proces dat daardoor op gang kwam was helend. Na afloop van de workshop had ik het gevoel dat er een last van mijn schouders was gevallen. De dagen erna was er een proces in gang gezet van vergeving en loslaten. 

Patrick – 42 jaar

Ik wist niet wat ik kon verwachten, bij mezelf maar ook wat voor verandering het kon geven in de banden met je ouders. Ik ben ervoor gaan staan om dit te gaan doen en het heeft mij zoveel opgeleverd. Allereerst deze workshop zo mooi om dit samen te ondergaan en te beleven en ik sta weer in goede lijn met mijn ouders en begrijp ze wat meer maar ook mezelf. Het heeft me veel rust gegeven.
Katja – 46 jaar
Ik heb de workshop als zeer positief ervaren. Prettig dat het ene dagdeel de ene ouder aan bod kwam en later de ander. De meditaties heb ik als mooi ervaren en geven inzicht. De communicatie met mijn ouders, na de workshop verliep anders. Harmonieuzer en lichter, een shift in energie. Doordat ik op een andere trilling zat en meer zen was. Nu ervaar ik dat het nodig is dat ik het positieve vasthoudt. Dankbaar voor deze mooie dag en ervaring. Het interesseert mij een maakt mij gemotiveerd en enthousiast om meer van dit genre workshops en cursusdagen te willen volgen! 

Mirjam – 46 jaar

Ik heb een heerlijke dag gehad bij Daisy en Oscar. Wat zijn dat lieve mensen waarbij ik mij snel op mijn gemak voelde. Kunnen ook goed luisteren als je ergens mee zit.

Erik – 48 jaar

Prachtige kans om een nieuwe kijk op de relatie met je vader en moeder te krijgen, oude trauma’s, herinneringen of ervaringen los te laten en nieuwe inzichten te mogen ervaren. En dan alles in een veilige bedding door twee geweldige trainers/leaders. Ik zou het zeker aanraden.
 

Na de workshop “Banden op schonen met je ouders” is er van alles verandert in mijn leven. Het contact met mijn beide ouders is veel natuurlijker geworden. En ik kan veel bij hen laten wat van hen is. Ik hoef niet meer hun stukken op te lossen. Hierdoor kom ik nog dichter bij mezelf en kan mijn eigen stukken verder oplossen. De aanwezigheid van Daisy en Oscar heb ik als heel waardevol en veilig ervaren. Hierdoor werd er een rustig en veilig energieveld gecreëerd waar alle deelnemers zichzelf konden en mochten zijn.

Aldo – 46 jaar

Dank Daisy en Oscar voor jullie fijne begeleiding tijdens de workshop. Er is een mooie beweging gaande in mezelf, dat ervoor zorgt dat ik nu vanuit mezelf kan en mag voelen waar mijn behoefte ligt in het contact met mijn ouders. In plaats van de behoefte van mijn ouders in te vullen om mij te zien. Het maakt mij ontspannen en kalm.

Cynthia – 47 jaar

 
Een vergelijkbare sessie eerder gedaan, nu was ik alerter wat er in de dagen erna gebeurde. De fijne en zachte begeleiding van zowel Daisy als Oscar heb ik als ondersteunend ervaren en in het voelen aan wat je nodig hebt.
Alexandra – 48 jaar

Je visie zal duidelijk worden als je in je hart kunt kijken.
Wie naar buiten kijkt droomt,
wie naar binnen kijkt ontwaakt

– Carl Gustav Jung –


Laten we kennis maken

formaten-daisy_Veer_Trans1920x690-Veer

Wil je een afspraak maken of heb je vragen?

Bel of mail naar 06-15007861 | info@daisyvanrixel.nl.

Daisy van Rixel | Balance Within